Cesta moudrých by Hubert H.

Druid Artix se rozhlédl kolem. Ve tváři se mu zračil rozpačitý výraz, když kolem sebe, po dlouhých dnech putování, viděl pořád jen temný hvozd, Jak kráčel, kolem něj se vynořovaly nové a nové stromy, stále znovu, pořád dokola. Nikde ani živáčka. Jak se to lišilo od chvíle, kdy ve vzdáleném hvozdu, vůbec ne nepodobném tomuto, stál v čele bitvy proti Ge..